batobalani sa gugma lyrics sinulog cebu sto nino

Batobalani Sa Gugma is the famous song or hymn dedicated and to honor of the Holy Child Sto. Niño. The song is sung in the middle of the mass in Sto. Niño Church every January of the year in celebration of the Sinulog Festival. The song is written in deep and old Cebuano dialect. Batobalani Sa Gugma literally means “Magnet of Love” in English.


To attend the Sto. Niño novena in January is a highly recommended expeirence. Wave your hands as soon as the Batobalani Sa Gugma song is sung. See the video below.

Batobalani sa Gugma Lyrics:

Bato balani sa gugma,
Sa daang tawo palangga.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGGILABA

Dinhi sa siyudad sa Sugbo
ang matahum mong larawan.
sa unang mga misyonero,
sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakita
gikan da sa imong gugma.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGGILABA

Giludhan ka ug gisimba
niadtong mga kaparian
sa tanang mga katawhan
sa mga ponoan nila:
kay sa pagtan-aw kanimo
Kristiyanos sila nahimo.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA

Ang simbahan gipatindog
niadtong mga tawhana,
aron ang larawan nimo
dunay usang puluyanan.
ug didto gihangyo nila
nga kaluy-an nimo sila.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA

Nangayo kami kanimo
nga ang matahum mong larawan,
sa sulud sa kalag namo
makahimog puluyanan,
kay sa tanang kinahanglan
ikaw ang among dalangpan.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA

Batobalani sa Gugma Videos:

Related Posts